Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/07/2021 - 05:45

Gắn phát triển đảng trong sinh viên với nhiệm vụ đào tạo

TTH - Công tác phát triển Đảng trong sinh viên là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa chính trị đối với Đảng bộ Trường đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay.

Sinh viên khoa xã hội học và Công tác xã hội, Trường đại học Khoa học được kết nạp Đảng. Ảnh: Hữu Phúc (Ảnh chụp trước khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4)

Trường đại học Khoa học hiện có 403 cán bộ, viên chức lao động và trên 3 nghìn sinh viên với 229 đảng viên, trong đó đảng viên sinh viên là 18.

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn (2020 – 2025) và tầm nhìn đến năm 2030, trong số các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác phát triển Đảng trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ rõ: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện phấn đấu gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc rèn luyện học tập chuyên môn, lấy kết quả học tập tốt cùng với thành tích rèn luyện để bồi dưỡng xem xét kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Với định hướng trên, nhà trường quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có động cơ trong sáng, quyết tâm để học tập, rèn luyện.

Nhận thức được tầm quan trọng, các cấp ủy, tổ chức hội, Đoàn, nhất là Chi bộ các khoa chuyên môn đã quán triệt đầy đủ phương châm, phương hướng của Nghị quyết Đảng bộ nhà trường đến từng sinh viên. Công tác phát triển Đảng đã góp phần làm tăng sinh lực, động cơ học tập, rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự kế thừa liên tục trong hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Đảng bộ nhà trường luôn nhấn mạnh đến việc coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời nhìn nhận trên quan điểm phát triển, biện chứng, động viên tích cực, khen thưởng về mặt vật chất lẫn tinh thần gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện của sinh viên và của giáo viên, đảng viên.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, sinh viên có ý thức và động cơ phấn đấu rõ ràng. Muốn được Đảng bộ xem xét kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng thì trước hết mỗi cá nhân phải thực sự là quần chúng ưu tú về học tập tốt, rèn luyện tốt cộng với tham gia sôi nổi các phong trào xã hội, mẫu mực về lối sống đạo đức, phẩm chất chính trị.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy nhà trường, các Chi bộ của khoa chuyên môn chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành lập các câu lạc bộ để sinh viên có điều kiện rèn luyện, học tập và sinh hoạt chuyên đề.

Nhiều câu lạc bộ hoạt động nề nếp, hiệu quả như Câu lạc bộ Sử học, Báo chí, Công tác xã hội, Tin học, Lý luận trẻ... Đây cũng chính là những Chi bộ có số lượng sinh viên được xem xét kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng nhiều trong thời gian qua, như sinh viên ngành Hóa, Sinh, Sử, Báo chí, Triết học...

Công tác giảng dạy, đào tạo của giáo viên gắn với công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng cho sinh viên cũng được quan tâm.

Chi bộ các khoa đã giao trách nhiệm và phân công giáo viên, đảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu sinh viên có năng lực học tập tốt và có ý chí, động cơ trong sáng, đủ tiêu chuẩn và điều kiện để xem xét kết nạp Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các Chi bộ chú trọng đến công tác quản lý hoạt động của sinh viên, nhất là các hoạt động chuyên môn, hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.

Các hoạt động của sinh viên và phong trào sinh viên được đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, trọng tâm là xây dựng đội ngũ giáo viên, cố vấn học tập các lớp theo hướng chuyên ngành. Từ đó, chất lượng và kết quả học tập rèn luyện của sinh viên ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào đoàn, hội hướng vào sinh hoạt chuyên môn gắn với hoạt động phong trào xã hội được chú trọng.

Công tác đoàn, hội là một trong những thế mạnh của nhà trường với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Tổ chức Đoàn Thanh niên không ngừng được hoàn thiện và củng cố.

Để phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn, hội trong công tác phát triển Đảng, nhà trường cử các cán bộ, giảng viên là đảng viên, có chuyên môn giỏi trực tiếp lãnh đạo, quản lý các câu lạc bộ và các tổ chức đoàn, hội trong nhà trường.

Bằng nhiều hoạt động phong phú với những thiết chế chặt chẽ đã đánh giá chính xác năng lực và sự tham gia vào hoạt động tiêu biểu của đoàn viên, sinh viên. Hội sinh viên quan tâm sát cánh cùng các hội viên trong quá trình hoạt động, luôn tạo ra những sân chơi có tính nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện về phẩm chất đạo đức đa dạng, giúp sinh viên có điều kiện, môi trường để rèn luyện, phấn đấu, trau đồi đạo đức, lý tưởng.

TS. Nguyễn Thế Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP