Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

21/10/2015 - 07:21

Gắn QP-AN với phát triển kinh tế-xã hội

TTH -
Công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu 

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các lực lượng, cùng với các ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở, cụm ATLC - SSCĐ đạt kết quả cao. Đến nay đã xây dựng được 46 cụm. Qua phân loại của các địa phương, có 46/46 cụm đạt khá, đạt tỷ lệ 100%, số cụm khá tăng 43%...
Cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu (ATLC – SSCĐ) là thành phần quan trọng trong khu vực phòng thủ, được thành lập từ 3 – 5 xã, phường, thị trấn, kết hợp với cơ quan, công ty, xí nghiệp, công – nông – lâm trường, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, tổ chức thành 1 cụm theo địa bàn, khu dân cư. Trước yêu cầu xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP – AN), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành thành lập các ban điều hành cụm, đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở các huyện, thị, thành phố. Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động, các thành viên trong mỗi cụm phối hợp hiệp đồng giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất như: xây dựng thế trận làng xã chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập cụm, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo từng địa bàn; phối hợp giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, truyền đạo trái phép; phòng chống thiên tai và liên kết đẩy mạnh phát triển kinh tế ở địa phương…
Đến Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy, địa bàn được xác định là một trong những trọng điểm về QP-AN của tỉnh, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được địa phương đặt lên hàng đầu.
Thượng tá Nguyễn Quang Cư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã cho biết: Tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cơ sở trên địa bàn thị xã luôn được kiện toàn, sắp xếp theo quy định. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt 1,5% so với dân số. Đến nay, các đơn vị dân quân, tự vệ cơ bản đã hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch, tỷ lệ khá, giỏi đạt cao hơn năm trước. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng giữa các lực lượng, đơn vị trong quá trình vận hành cơ chế và hành động thực binh, xử lý phương án A2…
Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo và triển khai cho các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt công tác diễn tập cụm chiến đấu trọng điểm. Toàn tỉnh đã tổ chức diễn tập được gần 60 lượt cụm chiến đấu trọng điểm với 168 lượt xã, phường, thị trấn tham gia. Kết quả các cuộc diễn tập cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đại tá Nguyễn Hồng Sơn nhận định: Trong quá trình thực hành diễn tập, các đơn vị tiến hành đúng các bước, đúng nguyên tắc, vận dụng khá phù hợp những vấn đề liên quan đến địa phương mình. Giai đoạn thực hành chiến đấu, hành động chiến đấu của các lực lượng thực hiện khá rõ nét trong từng tình huống, từng giai đoạn đánh địch. Nhiều cuộc diễn tập, các đơn vị đã bố trí tình huống khá bất ngờ, đa dạng để phát huy khả năng xử trí linh hoạt của người chỉ huy, từng chiến sĩ và trình độ hiệp đồng chiến đấu của các phân đội…
Gắn QP – AN với phát triển kinh tế - xã hội

Tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội

 
Cùng với việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban điều hành các cụm triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Đáng chú ý, các địa phương đã chú trọng khai thác tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, phát huy ngành nghề truyền thống, mở rộng sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Việc kết hợp chặt chẽ QP – AN với xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn được chú trọng thực hiện. Nhờ vậy, kinh tế các địa phương giữ được ổn định, có bước tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng vào việc củng cố QP – AN ở cơ sở.
Để bám sát tình hình từng địa bàn cụ thể, các cơ quan, đơn vị cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng với các tổ đội công tác tăng cường về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân. Nhờ vậy, góp phần tích xây dựng cơ sở chính trị, giúp cấp uỷ, chính quyền trong công tác vận động quần chúng, củng cố xây dựng lực lượng DQTV và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội. Đây là động lực quan trọng góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cụ thể hóa 5 nội dung xây dựng cơ sở sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tạo bước chuyển biến vững chắc ở các loại hình cơ sở, nhằm củng cố tiềm lực quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu “yên dân, ổn định và phát triển”.

Bài, ảnh: QUỐC TUẤN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP