Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/06/2020 - 13:30

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN PHÚ LỘC:

Gắn quy hoạch với nâng cao chất lượng đội ngũ

TTH - Theo đánh giá của Huyện ủy Phú Lộc, những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị trấn Phú Lộc thời gian gần đây đã khẳng định sự trưởng thành và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ ở địa phương.

Đại hội Đảng bộ thị trấn Phú Lộc nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới theo đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ

Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng

Là một trí thức trẻ, sinh năm 1988, trước đây được bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phú Lộc, đến năm 2017, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy đã được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Phú Lộc kiêm Văn phòng Đảng ủy. Quá trình công tác, chị Thủy đã nỗ lực phấn đấu, được cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân ghi nhận.

Khi còn ở cương vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân, để giúp bà con nắm bắt khoa học kỹ thuật, tùy vào từng thời vụ, từng giai đoạn phát triển của cây trồng, vật nuôi, chị Thủy thường xuyên phối hợp cùng cán bộ khuyến nông về tận nơi hướng dẫn cho bà con từng khâu trong quy trình sản xuất, chăn nuôi ngay tại đồng ruộng, chuồng trại.

Những lúc có dịch bệnh xảy ra, chị có mặt ngay tại cơ sở để nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết. Chị cùng lực lượng khuyến nông còn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cho bà con các chủ trương về phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa của huyện; phối hợp thực hiện nhiều chương trình, dự án và tham mưu cho UBND xã về hướng phát triển nông, lâm nghiệp ở địa phương.

Sau khi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, chị Thủy tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm. Hầu hết các chương trình liên tịch giữa UBND với MTTQVN thị trấn và các đoàn thể địa phương đều được phát huy, thu hút người dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Chị Trần Thị Kim Huế, công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Phú Lộc cũng là cán bộ trẻ được Đảng ủy thị trấn Phú Lộc quan tâm bồi dưỡng, đào tạo. Là cán bộ phụ trách mảng chính sách, chị rất tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo. Nhờ đi sâu đi sát nên nhiều gia đình, đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được chi trả, hỗ trợ các chế độ chính sách của Nhà nước đầy đủ, kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy và Trần Thị Kim Huế là hai trong số các cán bộ trẻ được quy hoạch bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Không xem nhẹ khâu nào

Thực hiện chiến lược cán bộ, Đảng ủy thị trấn Phú Lộc xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về đào tạo nguồn nhân lực. Đề án tập trung vào quy hoạch các chức danh chuyên trách, 7 chức danh công chức cấp xã, đội ngũ cán bộ dự nguồn đều là cán bộ trẻ...

Công tác quy hoạch được gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong tổng số 15 cán bộ cấp ủy khóa mới này có gần 30% là cán bộ nữ, trình độ chuyên môn đại học chiếm trên 90%, trình độ cao cấp lý luận chính trị gần 20%, trung cấp lý luận chính trị chiếm 77,8%, tỷ lệ cán bộ trẻ tăng 33,3%; tỷ lệ đại học chuyên môn trong số quy hoạch các chức danh công chức và cán bộ chuyên trách đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Lộc Nguyễn Thành Nhơn cho biết: Việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, đảm bảo yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Số cán bộ được đưa vào diện quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, được sự tín nhiệm cao.

Hằng năm, Đảng ủy đánh giá nghiêm túc năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, kịp thời thay thế số cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) có nhiều đổi mới mang tính đột phá, vừa có tính kế thừa và bổ sung nhân tố mới, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, bao gồm những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị được nâng cao. Kết quả có thể thấy rõ, tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Phú Lộc vừa mới diễn ra vào những ngày cuối tháng 5, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được lựa chọn theo đúng dự kiến với tỷ lệ tín nhiệm đạt gần 80% đến 98%.

Giai đoạn 2015-2020, cơ cấu kinh tế của thị trấn Phú Lộc chuyển dịch cơ bản theo đúng định hướng, ngành dịch vụ tăng từ 50,2% năm 2015 lên 65% năm 2020, ngành công nghiệp - TTCN - xây dựng tăng bình quân 6,4%/năm, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người từ 43,2 triệu đồng/năm 2015  đến nay đạt 69,2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,97% xuống hiện còn 2,54%...

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP