Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

26/07/2016 - 19:53

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và sĩ quan cấp tướng

TTH - Sáng 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, sĩ quan cấp tướng của tỉnh qua các thời kỳ. Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo một số kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước và của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định:

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Chương trình hành động Tỉnh ủy bằng các nghị quyết, chỉ thị theo hướng cụ thể; kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc với các bộ, ngành liên quan về các giải pháp đột phá, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt đổi mới xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân vùng biển; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn các đồng chí lão thành, tướng lĩnh luôn đồng hành, theo dõi, động viên, góp công sức, trí tuệ của mình đóng góp ý kiến, hiến kế cho Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo tốt hơn chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lão thành, tướng lĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy nhằm góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP