Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

18/01/2017 - 19:50

Gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP. Huế

TTH.VN - Ngày 18/1, lãnh đạo TP. Huế gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP. Huế

Lãnh đạo TP. Huế đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, TP Huế đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Kết quả đó là sự nỗ lực, chung tay của toàn Đảng, toàn dân, các cấp các ngành, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn.  

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP