Kinh tế Khoa học - công nghệ

05/07/2016 - 22:17

Gia hạn hiệu lực quy hoạch đất làm vật liệu san lấp

TTH - Trong khi chờ đợi Sở Tài nguyên và Môi trường trình quy hoạch mới để thay thế, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1453 về việc gia hạn hiệu lực Quyết định số 2020 của UBND tỉnh năm 2009 về “Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015” đến ngày 31/12/2016.

Quyết định này được phê duyệt nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật về khoáng sản, đồng thời quản lý tốt việc cấp phép thăm dò, khai thác, đáp ứng yêu cầu nguồn vật liệu san lấp cung cấp cho các công trình hạ tầng trong thời gian tới, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

H.Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP