Giáo dục Tin tức giáo dục

15/09/2022 - 08:35

Giá sách giáo khoa đã giảm từ 5 - 15%

Bộ Tài chính cho biết, hiện giá sách giáo khoa được quản lý giá theo quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giá.

Theo đó, giá sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý toàn diện về sách giáo khoa, từ khâu tổ chức xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, thẩm định, phê duyệt nội dung sách giáo khoa, phê duyệt nhà xuất bản được phép xuất bản sách giáo khoa, thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản sách giáo khoa. Bộ Tài chính là cơ quan tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa của các đơn vị.

Việc kê khai giá sách giáo khoa do các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhà xuất bản tự xây dựng, quyết định giá và gửi thông báo mức giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá theo quy định.

Năm học 2022 – 2023, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa và có văn bản đề nghị các đơn vị rà soát, triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá. Các đơn vị đã kê khai điều chỉnh giảm giá sách từ 5 - 15% tùy từng cuốn sách.

Theo cand.com.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP