09/02/2017 - 19:16

Giải ngân gần 40 tỷ đồng bồi thường bổ sung công trình hồ Tả Trạch

TTH - Theo thống kê của UBND tỉnh, tính đến ngày 9/2, tình hình thực hiện công tác bồi thường đất lâm nghiệp và đền bù bổ sung công trình hồ Tả Trạch đã giải ngân được 39,62 tỷ/77,415 tỷ đồng, đạt 51,19%.

Cụ thể, huyện Nam Đông đã giải ngân 6,13 tỷ đồng, huyện Phú Lộc 17,19 tỷ đồng, TX. Hương Trà 4,25 tỷ đồng, TX. Hương Thủy 11,87 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã liên quan huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ đất lâm nghiệp và phần bổ sung do ảnh hưởng công trình hồ Tả Trạch, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, đảm bảo chi trả tiền bồi thường cho người dân theo kế hoạch đã chỉ đạo.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP