29/10/2018 - 19:39

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cấp xã

TTH - Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thực hiện. Tại hội nghị báo cáo kết quả vào sáng 29/10, đề tài đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

Thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa và góp phần phát triển, bổ sung cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã. Với 7 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã tại trường, kết quả đề tài không chỉ có tính ứng dụng cao tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, mà còn có thể là tài liệu tham khảo, giúp các cơ quan Thị ủy, Huyện ủy, Thành ủy và Tỉnh ủy làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã. Đồng thời, cũng là những kiến nghị, đề xuất với các cấp trong việc hoàn thiện thể chế, quy chế quản lý đào tạo, đổi mới nội dung và cả chế độ, chính sách đối với học viên.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP