Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

18/08/2016 - 09:54

Giải quyết khó khăn trong xử lý vi phạm hành chính

TTH.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các Bộ liên quan giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an khẩn trương tiến hành rà soát, đề xuất phương án cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực được phân công và gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 25/10/2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất phương án xử lý sự trùng lặp, chồng chéo, sớm trình Chính phủ xem xét, quyết định đối với các Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013, Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013, Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014; nghiên cứu, quy định cụ thể hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lực lượng chức năng đối với từng hành vi vi phạm hành chính nhằm tạo điều kiện tối đa cho các lực lượng thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ cho ý kiến tháng 7/2017; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ xem xét, ban hành tháng 12/2016.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP