Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

22/01/2015 - 17:02

Giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động

TTH - Con số này được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Lao động TB&XH tổ chức vào sáng 22-1.

Năm 2014, Bộ Lao động TB&XH đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn quốc đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Thị trường lao động trong nước ngày càng phát triển. Công tác dạy nghề có chuyển biến tích cực, ước tính trên 2 triệu người được dạy nghề.

Theo báo cáo của Bộ Lao động TB&XH, năm qua, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,8-2% so với cuối năm 2013. Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm; trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 2,6 triệu đối tượng xã hội. Hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội tiếp tục được quan tâm đầu và phát triển. Cả nước có gần 400 cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập theo quy định.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP