Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

03/03/2021 - 19:16

Giảm 50% phí tham quan di tích đối với khách tham quan theo tour

TTH.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa thông báo về việc thực hiện chính sách giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế đối với khách tham quan theo tour, áp dụng từ ngày 1/3 đến 31/8/2021.

Nhằm thực hiện chính sách kích cầu, khuyến khích các công ty, đơn vị lữ hành đưa khách đến tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế theo Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 về việc giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế của HĐND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc trung tâm quản lý so với mức thu hiện nay. Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan tại các khu di sản Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị, tại các điểm bán vé tham quan di tích, hướng dẫn viên tour cần xuất trình đầy đủ chương trình tham quan, danh sách đoàn có ký xác nhận, đóng dấu của quản lý đơn vị lữ hành để được giải quyết giảm 50% phí tham quan theo quy định; mua đúng số lượng vé theo danh sách thực tế của đoàn. Thời gian sử dụng các loại vé thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với các công ty, đơn vị lữ hành có ký kết hợp đồng tham quan bằng phiếu với trung tâm: căn cứ số lượng khách được xác nhận trên mỗi phiếu để thực hiện khấu trừ giảm (50%) khi thực hiện quyết toán.

 Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP