Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/04/2016 - 19:41

Giảm lừ xếp khai thác ở đầm Cầu Hai

TTH - Đó là mục tiêu đề ra tại hội nghị thông qua đề án quản lý, sắp xếp lại ngư cụ lừ xếp khai thác thủy sản tự nhiên trên vùng đầm phá huyện Phú Lộc vào sáng 7/4.

Theo thống kê, đến nay toàn huyện Phú Lộc có trên 106.000 lừ với 977 hộ tham gia khai thác. So với năm 2012, số lừ giảm 2.900 cái. Tuy nhiên so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì số lượng lừ xếp đưa vào khai thác vẫn còn quá lớn và có đến hơn 93% số lừ có kích cỡ mắt lưới vi phạm quy định. dự thảo đề án đưa ra dịp này là sau khi sắp xếp lại ngư cụ lừ xếp khai thác thủy sản sẽ giảm từ 106.000 cái xuống còn 43.100 cái, với 816 hộ tham gia; bình quân mỗi hộ được sử dụng không quá 50 lừ để đảm bảo điều kiện phát triển nguồn lợi thủy sản ở địa phương.

Minh Văn

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP