Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

24/04/2019 - 15:50

Giảm nghèo bền vững ở A Lưới: Trao “cần câu” thay vì “xâu cá”

TTH.VN - Chiều 24/4, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Chí Tài làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện A Lưới về thực hiện chính sách, pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Giới thiệu các món ăn truyền thống tại điểm du lịch sinh thái Hồng Hạ- A Lưới

Báo cáo của UBND huyện A Lưới, đến cuối năm 2018, toàn huyện có 2.892 hộ nghèo, chiếm 21,5%, hộ cận nghèo 1.803 hộ, chiếm 13,4%, trung bình mỗi năm giảm 4,5% hộ nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các xã đặc biệt khó khăn được nâng lên, người dân đã có ý thức trong việc tăng gia sản xuất, xây dựng các mô hình vươn lên thoát nghèo.

Có được những kết quả trên do huyện đã huy động được nguồn lực sử dụng thực hiện chương trình giảm nghèo; giai đoạn 2012-2015 đã bố trí hơn 430 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2018 đã bố trí 142 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững. Có nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vươn lên như: vốn vay, học nghề, tạo việc làm, xã hội hóa các nguồn lực giảm nghèo…

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng đề đạt các ý kiến tại buổi giám sát

Huyện A Lưới đề xuất cần đầu tư mạnh cho hộ nghèo, có chính sách thu hút lao động nông thôn là hộ nghèo tham gia làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và đẩy mạnh xuát khẩu lao động. Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ vùng sâu vùng xa về bảo hiểm y tế, học nghề và các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có công với cách mạng.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Chí Tài cho rằng, mặc dầu có nhiều chuyển biến trong công tác giảm nghèo nhưng tỉ lệ hộ nghèo ở A Lưới giảm còn chậm. Để giảm nghèo bền vững, ông Nguyễn Chí Tài cho rằng huyện cần thay đổi phương thức sản xuất, duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

Về cách thức hỗ trợ cũng cần thay đổi tư duy, thay vì cho “xâu cá” hãy hỗ trợ “cần câu”, đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn tổ chức sản xuất vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại các nguồn hỗ trợ của nhà nước.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP