11/08/2015 - 17:50

Giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng

TTH - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh do ông Bùi Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 24/8- 01/9, Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát việc triển khai và thực hiện pháp luật trong công tác phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan từ tháng 01/2014 đến tháng 6/2015 tại 10 địa phương, đơn vị. Mục tiêu của đợt giám sát này nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế; đồng thời làm rõ nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, để đề xuất, kiến nghị những nội dung có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong công tác phòng ngừa tham nhũng.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP