21/09/2015 - 14:39

Giám sát hiệu quả chính sách người có công

TTH - Vẫn còn người có công chưa được hưởng chính sách và hưởng không đúng đối tượng. Tình trạng này sẽ được khắc phục để đảm bảo tính công bằng cũng như quyền lợi sau tổng rà soát chính sách đối với người có công.

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH cho các gia đình chính sách
 
Còn trường hợp thực hiện sai
 Theo Ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cấp tỉnh, trong số 33.787 người có công, thân nhân người có công thuộc diện rà soát, có 33.603 trường hợp thực hiện đúng chế độ ưu đãi; 98 trường hợp thực hiện sai chế độ. Trong số các trường hợp hưởng sai, có 8 người không có hộ khẩu nơi cư trú; có 11 trường hợp không phải người có công; 70 trường hợp hưởng tuất quá tuổi, hưởng trùng các chế độ và 9 trường hợp có dư luận đang tiếp tục làm rõ.
Qua rà soát, các ngành chức năng phát hiện có 612 trường hợp chưa được công nhận, xác nhận là người có công. Cụ thể, 483 trường hợp khen thưởng kháng chiến; 149 trường hợp đề nghị suy tôn liệt sĩ; 20 trường hợp đề nghị công nhận thương, bệnh binh; 20 trường hợp đề nghị giải quyết chế độ thanh niên xung phong.
Kết quả này khẳng định việc thực hiện chính sách đối với người có công về cơ bản là đúng đối tượng, đủ chính sách và kịp thời về thời gian. Tuy nhiên, công tác rà soát gặp khó khăn do nhiều chính sách và nhiều đối tượng; cán bộ rà soát ở khu dân cư đa số không nắm chắc chính sách người có công nên khi triển khai lúng túng. Một số nơi có người phát hiện ra đối tượng hưởng sai về chính sách nhưng không mạnh dạn thông tin cho tổ rà soát. Có nơi do thời gian triển khai thực hiện kế hoạch chậm nên không thực hiện rà soát thí điểm mà tiến hành rà soát đại trà nên trong quá trình rà soát vẫn có phiếu tẩy xoá, thông tin ghi chưa đầy đủ... Mặc dù công tác thông tin truyên truyền được triển khai, nhưng nhân dân tham gia chưa nhiều từ đó việc phát hiện làm đúng, làm sai, hưởng đúng, hưởng sai chưa được phản ảnh một cách đầy đủ. Hơn nữa, do nhiều người cả nể ở trong xóm, trong làng nên hạn chế trong việc phát hiện những trường hợp hưởng sai, hưởng không đúng theo mục tiêu yêu cầu của tổng rà soát.
 
Khắc phục các thiếu sót, chậm trễ
Việc xử lý hồ sơ tồn đọng, sớm xác nhận người có công cho những người có đủ điều kiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các cấp, các ngành cũng là vấn đề đặt ra sau đợt tổng rà soát này. Không để đối tượng có công thiệt thòi, mất niềm tin trong dân. Những trường hợp hưởng sai, Sở Lao động TB&XH xác minh và lập thủ tục cắt hưởng trợ cấp 42 trường hợp; hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển hưởng trợ cấp đối với người có công và thân nhân người có công đến nơi có hộ khẩu thường trú. Đối với những người có công chưa được công nhận, xác nhận, Ban rà soát đã hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh thủ tục đề nghị khen thưởng kháng chiến cho 280 trường hợp; 203 trường hợp còn lại địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Riêng 149 trường hợp liệt sĩ đề nghị suy tôn, có 1 trường hợp đã công nhận liệt sĩ; 67 trường hợp có cơ sở để xác nhận người hy sinh đang đề nghị Bộ xem xét giải quyết…Về chế độ thương binh, có 20 trường hợp qua kiểm tra không có giấy tờ làm căn cứ công nhận theo quy định hiện hành.
Sau khi rà soát có những bất cập cần được sửa đổi, bổ sung nên Ban rà soát kiến nghị: Đối với trường hợp được cấp giấy báo tử hoặc cấp giấy chứng nhận bị thương đúng theo quy định trước ngày Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thì nay được xem xét công nhận, xác nhận. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cần quy định cụ thể trường hợp người đã được Hội đồng Giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động, nay mắc thêm bệnh do phơi nhiễm chất độc hóa học thì được giám định bổ sung để làm căn cứ giải quyết trợ cấp. Những hồ sơ sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan quân đội đối với người hy sinh, bị thương do công an hoặc các cơ quan, đoàn thể khác quản lý thì nên được xem xét, xác nhận, công nhận là liệt sĩ hoặc thương binh.
Phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị: Sở Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ và chế độ trợ cấp liên quan đến người có công và thân nhân người có công theo quy định pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục để ban hành quyết định cắt trợ cấp đối với những trường hợp hưởng sai. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư và toàn xã hội nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy trách nhiệm của toàn thể nhân dân trong việc phát hiện bổ sung những trường hợp hưởng sai, hưởng chưa đầy đủ và những người có công chưa được xem xét, xác nhận.

Bài, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP