01/04/2016 - 20:56

Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn 11,8%

TTH - Sáng 1/4, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình 135 giai đoạn III và các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì hội nghị.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình 135 và các chương trình chính sách lồng ghép khác trong giai đoạn 2011-2015 gần 285 tỷ đồng. Có 30.415 lượt hộ được thụ hưởng từ các dự án hợp phần hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu, các sở ban ngành, các địa phương tăng cường phối hợp công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung hỗ trợ không chồng chéo, trùng lắp và nghiên cứu xây dựng giải pháp, thực hiện lồng ghép một số chương trình, chính sách được đầu tư trên địa bàn vùng đồng bào DTTS, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, tránh thất thoát nguồn lực.

                                                                           Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP