25/06/2015 - 17:37

Giao ban công tác khoa giáo

TTH.VN - Chiều 25/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2015. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, công tác khoa giáo đạt được những kết quả quan trọng, các đơn vị, ban, ngành đã nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công tác khoa giáo cấp ủy; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực khoa giáo...

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, khó khăn, hạn chế của công tác khoa giáo thời gian qua, hội nghị đã tập trung phân tích, quyết tâm thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; tham mưu Ban Thường vụ nhiều nghị quyết quan trọng; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; thực hiện những nghị quyết có liên quan; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tuyên giáo...

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP