17/07/2019 - 18:37

LIÊN QUAN VIỆC TU BỔ, TÔN TẠO KÈ HỘ THÀNH HÀO, PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM:

Giao Bộ VHTT&DL kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu UBND tỉnh thực hiện các việc như sau: Chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ thành hào, Kinh thành Huế; chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại chất lượng tình trạng kỹ thuật toàn tuyến kè Hộ thành hào; tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, khảo cổ học, bảo tồn di tích, đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công (nếu cần thiết), có phương án tái sử dụng vật liệu gốc hợp lý đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thông tin dự án theo đúng quy định trước khi tiếp tục triển khai và có báo cáo định kỳ quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ VHTT&DL kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ từng giai đoạn thực hiện. 

Hạng mục tu bổ, tôn tạo hệ thống kè Hộ thành hào mặt Nam Kinh thành, thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 14/9/2011. Việc thi công công trình đã bị tạm dừng hơn 3 tháng sau khi báo chí lên tiếng việc tu bổ, tôn tạo kè hộ thành hào có nguy cơ làm mất nhiều yếu tố gốc của kiến trúc di tích.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP