Các trường học mở cửa để dân vào tránh bão

Nhiều trường học ở các huyện nằm trong chương trình kiên cố hóa trường học đã sẵn sàng mở cửa để người dân trú bão nếu chính quyền có yêu cầu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP