Covid-19: Hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng để ngành giáo dục duy trì dạy - học

Các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành TT&TT chính thức cam kết hỗ trợ ngành GD&ĐT trong giai đoạn chống dịch Covid-19

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP