Hơn 3.200 chỉ tiêu tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ

Đối với tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ, Đại học Huế tuyển sinh 51 ngành với tổng chỉ tiêu dự kiến hơn 280 chỉ tiêu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP