Giáo dục Góc HS-SV

Khu vườn lịch sử

Đưa những mẩu chuyện, nhân vật đến gần hơn với học sinh theo một cách khác, Trường THCS Thủy Phương đã gắn kết học sinh với hoạt động trải nghiệm lịch sử.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP