Giáo dục Góc HS-SV

Hơn 1.000 cán bộ, sinh viên Trường Du lịch tham gia hội trại

Hội trại thu hút hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên, thành viên các câu lạc bộ/đội/ban trực thuộc Đoàn trường, trong đó có gần 700 tân sinh viên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP