Giáo dục Khuyến học

Khuyến học, khuyến tài, động lực để nâng chất lượng giáo dục & đào tạo

​Với nhiều mô hình hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài đã đóng góp không nhỏ trong công tác giáo dục & đào tạo huyện Phú Vang...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP