Giáo dục Tuyển sinh

Đón tiếp, hỗ trợ tân sinh viên vào năm học mới

Các đơn vị đào tạo đại học tại Huế đang khẩn trương đón tiếp tân sinh viên, triển khai kế hoạch dạy - học của học kỳ 1...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP