14/08/2016 - 17:47

Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý đạt gần 95%

TTH - Đến thời điểm này, có hơn 31.626ha/33.389ha rừng tự nhiên được giao cho cộng đồng quản lý, đạt 94,72% kế hoạch.

Trong đó, đã giao 88 cộng đồng với diện tích hơn 16 nghìn ha, 225 nhóm hộ với diện tích 13.205ha, 157 hộ gia đình với diện tích 1.041ha và 2 đồn biên phòng với diện tích 1.357ha. Song song với việc giao rừng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cũng được thực hiện với diện tích được cấp đạt 49,67% trong tổng diện tích rừng đã giao cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình. Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao hơn 169 nghìn ha rừng và đất rừng cho các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, công ty lâm nghiệp quản lý.

H.Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP