13/09/2015 - 16:53

Giáo viên có thể đánh giá học sinh trên lớp thay bài kiểm tra

TTH.VN - Giáo viên có thể đánh giá các hoạt động trên lớp, hồ sơ học tập, vở học tập, kết quả thực hiện một dự án học tập…thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Theo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2015 – 2016 do Bộ GD-ĐT mới ban hành, năm học này sẽ tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

 
giao vien co the danh gia hoc sinh tren lop thay bai kiem tra hinh 0
Giáo viên có thể đánh giá học sinh trên lớp thay bài kiểm tra

Đối với phương pháp dạy học, tiếp tục đổi mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan…

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh.

Về kiểm tra và đánh giá, thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm; chú trọng đánh giá thường xuyên qua các hoạt động trên lớp, hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học…

Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Bộ cũng quy định thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Tiếp tục triển khai đánh giá các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở những nơi có điều kiện.

Minh Dương (Theo VOV)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP