15/09/2015 - 18:51

Giới thiệu dự thảo văn kiện đại hội và định hướng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh

TTH - Chiều 15/9, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giới thiệu dự thảo văn kiện đại hội và định hướng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong đội ngũ lãnh đạo, phóng viên báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền dự và phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 2 phần chính, đó là, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2015 – 2020. Ngoài đánh giá những thành tựu đã đạt được, dự thảo báo cáo chính trị chỉ ra những tồn tại, hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của đội ngũ lãnh đạo, phóng viên báo chí Trung ương, địa phương, thay mặt hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền đã làm rõ hơn một số nội dung mà các nhà báo quan tâm. Đồng thời khẳng định, đội ngũ những người làm báo từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội của tỉnh, nhất là tuyên truyền đậm nét đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí cần tổ chức các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Trước mắt, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân những thành quả đạt được trong 5 năm qua; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong Nhân dân. Báo chí cần đổi mới nội dung tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu dự thảo văn kiện đại hội để cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp ý kiến; các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh hướng tới đại hội. Bên cạnh đó, chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với Chỉ thị 03 về học Bác; những ngày lễ lớn của tỉnh, kỷ niệm của các ngành...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP