Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

24/08/2014 - 16:49

Giống lúa NA2 cho năng suất cao

TTH - Năng suất 70 tạ/ha là con số ấn tượng vừa được Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh nêu ra tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mẫu lúa trong vụ hè thu tại huyện Quảng Điền.

 

Tại hai Hợp tác xã Nông nghiệp: Lâm Lý và Đông Vinh, công ty thực hiện sản xuất cánh đồng mẫu với diện tích 30 ha, gieo cấy giống lúa mới NA2 và bón phân NPK “Bông Lúa”. Qua kiểm tra, đánh giá, giống lúa NA2 không chỉ đạt năng suất cao, mà còn tạo ra sản phẩm thơm ngon, chất lượng. Lúa phát triển rất tốt, thích nghi cao và ít xảy ra sâu bệnh.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP