16/06/2022 - 10:07

“Giọt hồng xứ Huế” - 2022

TTH - “Giọt hồng xứ Huế” - 2022 là chủ đề của chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” lần thứ VI của Thừa Thiên Huế. Các hoạt động của chương trình sẽ được thực hiện trong 2 tháng 6 và 7/2022.

Cán bộ, viên chức tham gia hiến máu tình nguyện

Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng – hè và Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ X năm 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thừa Thiên Huế triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” lần thứ VI.

“Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Huế” - 2022 đặt ra mục tiêu đảm bảo nguồn cung cấp máu phục vụ chữa bệnh trong dịp sinh viên nghỉ hè; đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện, giáo dục tình yêu thương cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cho nhóm người trẻ, đoàn viên, thanh niên; tập dượt tổ chức tiếp nhận máu với số lượng lớn dự phòng tai nạn, thảm họa; nâng cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác vận động hiến máu tình nguyện tại cộng đồng.

Do vậy, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh yêu cầu 100% các địa phương trong tỉnh tuyên truyền về Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2022; tổ chức tuyên truyền hoặc tư vấn trên 6.000 người về hiến máu tình nguyện và vận động được 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình. Thị xã Hương Thủy và TP. Huế sẽ là 2 địa phương tổ chức mit-tinh phát động chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2022. Dự kiến hoạt động được tổ chức vào các ngày 21/6 và 12/7, với khoảng 800 người tham gia hiến máu.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP