Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/05/2020 - 18:55

Giúp thanh niên xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả

TTH.VN - Là mục đích của chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình phát triển kinh tế được Tỉnh Đoàn triển khai cho gần 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên Thị xã Hương Trà chiều 20/5.

Mô hình làm sữa bắp của thanh niên Hương Trà

Chương trình đã phân tích rõ tổng quan về chiến lược phát triển nông nghiệp 4.0, trong đó nhấn mạnh mục tiêu, nội dung cơ bản và hệ thống tổ chức của chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Khẳng định các kết quả mang lại nhờ thành tựu của chương trình OCOP trong thời gian quan. Qua đó định hướng cho thanh niên công tác xây dựng chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, giới thiệu và phổ biến các mô hình phát triển kinh tế mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình liên kết chuỗi sản xuất, thu mua và tiêu thu nông sản. Hướng dẫn thanh niên thành lập các tổ hợp tác và câu lạc bộ phát triển kinh tế để mang lại hiệu quả.

Tin, ảnh: Tuấn Khoa

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP