10/10/2014 - 10:26

Gỡ điểm nghẽn để nâng cao năng lực cạnh tranh

TTH.VN - Tại Thông báo 402/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, giao Văn phòng Chính phủ chủ động đề xuất Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Bộ, ngành và địa phương về các lĩnh vực, các khâu tắc nghẽn nhất để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ phận thường trực của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh cần chủ động nghiên cứu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2014 về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xác định rõ các nhiệm vụ, công việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015 để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó tập trung vào một số ngành, lĩnh vực đã có tiêu chí đánh giá theo chuẩn mực quốc tế…

PĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP