Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/11/2022 - 06:45

Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

TTH - Ưu tiên xây dựng các công trình trọng điểm, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu của chương trình nông thôn mới (NTM) là cách làm của TX. Hương Trà trong tiến trình xây dựng NTM.

Các trường học chưa đạt chuẩn Quốc gia ở Bình Tiến sẽ được đầu tư xây dựng để đạt chuẩn

Nỗ lực về đích

Hiện, Hương Trà có 2/4 xã đạt chuẩn NTM là Hương Bình và Hương Toàn, 2 xã Bình Tiến và Bình Thành phấn đấu về đích NTM trong năm 2022 và 2023. 

Đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM, xã Bình Tiến đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM năm nay.

Bình Tiến xây dựng NTM trong điều kiện xã có nhiều khó khăn, toàn bộ hệ thống chính trị và người dân phải nỗ lực hết mình, trong đó việc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, chung sức xây dựng NTM là yếu tố hết sức quan trọng; song song đó là triển khai rà soát, phấn đấu thực hiện các tiêu chí.

Chủ tịch UBND xã Bình Tiến Nguyễn Trung Kiên bày tỏ: Xã còn 3 tiêu chí chưa đạt là trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. “Một số tiêu chí tuy đạt nhưng tỷ lệ còn thấp, như: Quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất… đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã, đòi hỏi cần nhiều thời gian và công sức để thực hiện, trong khi nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình còn hạn chế”, ông Kiên nói.

Hiện, với thực trạng chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu mua bán của địa phương và các vùng lân cận, thì đầu tư xây dựng chợ Bình Điền là việc cấp thiết. Theo đó, thị xã đã phê duyệt phân bổ ngân sách xây dựng chợ Bình Điền.

Để về đích nông thôn mới, xã Bình Tiến tiếp tục nỗ lực đạt các tiêu chí

Trong tiêu chí trường học, Bình Tiến có 2/5 trường đạt chuẩn Quốc gia. UBND thị xã đã đưa vào lộ trình đầu tư công từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó, sẽ đầu tư cho các trường chưa đạt chuẩn để đảm bảo về cơ sở vật chất. Riêng tiêu chí môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, xã đề xuất quy hoạch và đầu tư các khu nghĩa trang nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện thu gom rác tại khu trung tâm và xử lý rác thải tại gia đình ở các thôn xa trung tâm.

Gỡ được những khó khăn thì tiêu chí trường học xem như đạt nhưng còn nợ, xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí để cán đích NTM vào cuối năm nay. “Nếu được công nhận đạt, địa phương phải nỗ lực hơn nữa, đầu tư những tiêu chí đạt nhưng còn yếu”, ông Kiên khẳng định.

Mục tiêu gắn với thực tế

Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hương Trà Trần Xuân Anh thông tin: Trong quá trình xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng luôn là tiêu chí được triển khai sớm nhất nhưng đối diện nhiều khó khăn. Nhu cầu vốn đầu tư để đạt chuẩn đối với tiêu chí này rất lớn nhưng nguồn lực để hỗ trợ đầu tư chưa thể đáp ứng, kết quả là việc xây dựng NTM không đồng đều giữa các xã có điều kiện tương đồng, chất lượng đạt chuẩn ở một số tiêu chí còn chưa bền vững, các tiêu chí về hạ tầng thiết yếu đạt được còn ở mức thấp.

Hiện, việc khai thác nguồn lực xây dựng NTM ở một số xã xa trung tâm vẫn gặp nhiều khó khăn, phương án đấu giá đất lấy kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã này khó thực hiện. Lãnh đạo TX. Hương Trà thừa nhận, tiêu chí hoàn thiện cơ sở hạ tầng là thách thức lớn nhất với địa phương trong khi các tiêu chí liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần, chính trị... sớm hoàn thành nhờ sự đồng lòng và vào cuộc tích cực của chính quyền và người dân.

 Để đưa 2 xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra, phương án tháo gỡ khó khăn trước mắt, theo ông Trần Xuân Anh là huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, thị xã sẽ ứng vốn trước để các xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Hiện việc đánh giá các tiêu chí NTM sẽ theo bộ tiêu chí mới, trong 19 tiêu chí sẽ có 51 chỉ tiêu con với nhiều văn bản hướng dẫn trong khi thời gian gấp rút cũng gây khó khăn không nhỏ cho địa phương.

Trước mắt, thị xã tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh và huy động nguồn nội lực để ưu tiên xây dựng các công trình hạ tầng mang tính trọng điểm vừa có tác dụng thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn; đẩy mạnh đấu giá đất, qua đó tạo nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của chương trình NTM.

Năm 2022, thị xã được giao gần 15 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng NTM, gồm 9 công trình khởi công mới. UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công đảm bảo tiến độ đề ra, đến 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến đến cuối năm 2022 có thêm xã Bình Tiến đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn lên 3/4 xã, đạt tỷ lệ 75%.

Bài ảnh: LIÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP