Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

28/03/2016 - 10:52

Gỡ “nút thắt” mua bảo hiểm y tế

Sau hơn 1 năm Luật BHYT có hiệu lực, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình vẫn “vướng” do quy định tất cả các thành viên phải tham gia cùng một thời điểm.

Xung quanh vấn đề này, bà Tống Thị Song Hương (ảnh), Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế, cho biết: Đúng là theo quy định của Luật BHYT thì “tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia BHYT. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi”. Từ đó dẫn đến cách hiểu “tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia BHYT”, tức là phải tham gia cùng một thời điểm, theo phương thức thông qua đại diện hộ gia đình thì mới phát hành thẻ. Vì vậy, quá trình thực hiện BHYT theo hộ gia đình nảy sinh một số vướng mắc, khiến nhiều người muốn nhưng cũng không được tham gia BHYT.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự báo trong năm 2016 sẽ có khoảng 75% (5,4 triệu người trong tổng số 7,2 triệu người) đang tham gia BHYT theo hình thức cá nhân hộ gia đình năm 2015 sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia BHYT, chưa kể số người lần đầu tiên tham gia BHYT từ năm 2016.

Bộ Y tế đã có giải pháp gì, thưa bà?

Trước những vướng mắc nêu trên, ngày 13/10/2015 Bộ Y tế đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tư pháp, tiếp theo có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất một số giải pháp thực hiện lộ trình tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tại Thông báo số 32/TB-VPCP, ngày 4/2/2016 của Văn phòng Chính phủ đã cho phép “hướng dẫn các thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trong cùng năm tài chính để được hưởng mức giảm trừ mức đóng theo quy định của Luật BHYT”.

Đến nay, Bộ Y tế đã dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện BHYT hộ gia đình theo hướng: Khuyến khích các thành viên hộ gia đình tham gia BHYT trong cùng năm tài chính để được hưởng mức đóng giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi theo quy định của Luật BHYT. Đồng thời, thực hiện phát hành thẻ BHYT cho từng thành viên mà không bắt buộc toàn bộ gia đình phải tham gia BHYT cùng thời điểm.

Vậy khi nào thì giải pháp này chính thức có hiệu lực, thưa bà?

Bộ Y tế dự kiến, có thể chỉ trong tháng 4/2016 là có thể thực hiện việc phát hành thẻ BHYT cho từng thành viên mà không bắt buộc toàn bộ gia đình phải tham gia cùng thời điểm.

Sau đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức, thông báo và hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia BHYT.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bảo hiểm Y tế


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP