Số hóa ảnh tư liệu về di tích

Gần đây, một nhóm các nhiếp ảnh có đam mê về chụp ảnh các di sản, di tích đã nảy ra ý tưởng về việc số hóa ảnh tư liệu liên quan...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP