29/07/2016 - 14:31

Gói 30.000 tỷ đồng: Có thể được giải ngân đến hết năm 2016

Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2013 của NHNN, gói 30.000 tỷ đồng có trường hợp sẽ được giải ngân đến hết năm 2016.

 Theo dự thảo, NHNN chỉ tái cấp vốn để các ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà giải ngân cho khách hàng theo hai thời hạn.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013 ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Theo dự thảo này, NHNN chỉ tái cấp vốn để các ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà giải ngân cho khách hàng theo hai thời hạn.

Có trường hợp được giải ngân đến 31/12/2016

Cụ thể là, một số đối tượng khách hàng cá nhân có thể chỉ được giải ngân vốn vay lãi suất thấp từ gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng đến ngày 31/5/2016, trong khi một số đối tượng khác được giải ngân đến hết năm nay, nhưng với điều kiện những hợp đồng tín dụng này được ký trước ngày 31/3/2016.

Việc giải ngân vốn vay lãi suất thấp từ gói 30.000 tỉ đồng tối đa đến hết ngày 31/5/2016 đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Còn việc chỉ giải ngân vốn vay gói 30.000 tỷ đồng này tối đa đến hết ngày 31/12/2016 đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Việc giải ngân tái cấp vốn của NHNN chỉ áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Dự thảo thông tư này cũng quy định sau thời điểm ngân hàng kết thúc giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN như quy định theo các thời hạn trên, ngân hàng tiếp tục giải ngân cho khách hàng đối với số tiền chưa giải ngân hết theo hợp đồng tín dụng đã ký, nhưng bằng nguồn vốn của ngân hàng với lãi suất thỏa thuận.

Như vậy, theo dự thảo thông tư này, các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư mới này có hiệu lực chỉ được NHNN tái cấp vốn nếu thuộc hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Và, điều kiện khác là các hợp đồng tín dụng này đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Trường hợp đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng phải hoàn trả phần chênh lệch giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào hai kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Thu hồi nợ gốc nếu cho vay không đúng đối tượng

NHNN cũng dự kiến xử lý đối với những trường hợp cho vay không đúng quy định hoặc báo cáo số liệu không chính xác như sau: Trường hợp qua rà soát, kiểm tra, thanh tra phát hiện ngân hàng cho vay không đúng quy định về đối tượng, điều kiện vay vốn hoặc số liệu báo cáo Ngân hàng Nhà nước không chính xác, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thu hồi số tiền nợ gốc tái cấp vốn vi phạm và số tiền lãi tính từ ngày ngân hàng nhận nợ tái cấp vốn với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đến thời điểm trả hết số tiền nợ gốc bị thu hồi.

Mức lãi suất áp dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, tối đa bằng mức lãi suất đã cho vay của ngân hàng đối với khách hàng có khoản nợ gốc tái cấp vốn bị thu hồi.

Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý thu hồi nợ tái cấp vốn do cho vay không đúng quy định hoặc báo cáo số liệu không chính xác, ngân hàng phải chủ động thực hiện trả nợ gốc, lãi khoản vay tái cấp vốn cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Quá thời hạn trên, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tự động trích tài khoản tiền gửi của ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước hoặc thu từ các nguồn khác (nếu có) của ngân hàng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật để thu hồi.   

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách thì xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP