28/04/2016 - 06:19

Gợi nhớ “Triều Nguyễn và Huế xưa” ở Dực Lang

TTH - “Triều Nguyễn và Huế xưa” là tên của cuộc trưng bày tư liệu được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc sáng 27/4, ở không gian Dực Lang 03B (Đại Nội). Dực Lang cũng là công trình hoàn thành phục hồi, tu bổ, được kết hợp nghiệm thu, khánh thành trong buổi sáng cùng ngày.

“Triều Nguyễn và Huế xưa” trưng bày 164 hình ảnh tư liệu được giới thiệu trên 82 khung chạm trổ; 18 bài thơ của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định, Thành Thái được nhà thư pháp Hải Trung thực hiện trên vóc sơn mài và có 16 bức tranh là phiên bản của các bản vẽ về lục bộ, điện Cần Chánh, Cơ Mật Viện, Hổ Quyền, Tượng binh thời Nguyễn… Thưởng lãm những hình ảnh này du khách sẽ có những khoảnh khắc thú vị về Tử Cấm Thành Hoàng cung Huế.       

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP