Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

29/06/2021 - 18:42

Góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam

TTH.VN - Ngày 29/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển Du lịch giai đoạn 2021-2025.

Điểm cầu Thừa Thiên Huế có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp vào 2 dự thảo về lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Đối với lĩnh vực văn hóa, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa; xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững...

Riêng lĩnh vực du lịch, việc thảo luận tập trung xung quanh các vấn đề về nguồn lực thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch”; Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, Thừa Thiên Huế cần tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực nhằm thực thi có hiệu quả một số giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Luật Di sản văn hóa và Nghị định của Chính phủ về bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa đi vào đời sống của Nhân dân. Thiết lập các quy định bảo tồn, phát huy giá trị di tích và các quy định phát triển kinh tế - xã hội…       

                                                    Tin, ảnh: Lương Xuân Trà                      

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP