12/11/2015 - 05:53

Góp ý thực hiện công tác dân số giai đoạn 2015-2020

TTH - Ngày 11/11, tại TP Huế, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức hội nghị nhằm góp ý báo cáo kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ phụ trách lĩnh vực DS-KHHGĐ của 31 tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Cà Mau.

Sau khi được nghe dự thảo báo cáo nêu trên và kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh, sơ sinh giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020; một số thông tin về sàng lọc trước và sau sinh trên thế giới; kinh nghiệm về việc giảm sinh ở Hàn Quốc... các đại biểu đã trao đổi, góp ý về những mặt tồn tại trong cơ chế chính sách, kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2011-2015, đề xuất các kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020 có hiệu quả.

Đức Hy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP