Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

06/01/2017 - 14:31

Hai bộ 'bắt tay' làm việc không chồng chéo

Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc bàn về công tác phối hợp giải quyết công việc trong năm 2017.

Hai Bộ TNMT và NN&PTNT họp bàn công tác phối hợp

Giai đoạn 2011 - 2016, hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như: Xây dựng trình ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp trên các lĩnh vực quản ký về đất đai, tài nguyên nước, lĩnh vực môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; khí tượng thủy văn, viễn thám, Địa chất và khoáng sản, Biển và hải đảo…

Người đứng đầu của hai Bộ cũng đã đồng khẳng định, công tác quản lý nhà nước trên rất nhiều lĩnh vực và các lĩnh vực đó có sự liên quan mật thiết đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ.

Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT liên quan đến các lĩnh vực như: quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu… đó là những thông tin có liên quan mật thiết đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành NN&PTNT.

Ngược lại, các thông tin của Bộ NN&PTNT về khí tượng thủy văn, về môi trường… trong nông nghiệp cũng rất nhiều và đây là những thông tin rất hữu ích cho ngành TN&MT.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, qua thực tiễn, rất khó phân định một cách rõ nét  việc nào thì Bộ TN&MT làm, việc nào thì Bộ NN&PTNT làm.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị hai Bộ có quy chế, cơ chế để hợp tác, trao đổi công việc giữa hai bên. Trước mắt, lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của hai Bộ làm việc với nhau, khi có vấn đề chưa thống nhất thì nên có sự vào cuộc của các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đó. Nếu cần thì có cơ chế báo cáo lên đến Bộ trưởng để cùng nhau thống nhất, giải quyết…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề xuất.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng tình với Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc xây dựng các văn bản pháp luật mà hai Bộ phụ trách trên cơ sở những gì Luật đã ban hành cố gắng giữ nguyên, còn với các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định thì cố gắng có sự thống nhất cao nhất giữa hai Bộ.

“Nếu chúng ta đã thông về tư tưởng thì không có việc gì là không xong…” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Bộ trưởng hai Bộ đã thống nhất cử một Tổ công tác có sự tham gia của hai bên để tổng hợp, để thống kê những vướng mắc, những bất cập cần tháo gỡ trình Thủ tướng xem xét.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP