Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

29/12/2018 - 10:23

Hai ứng viên tham gia thi tuyển Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

TTH.VN - Ngày 29/12, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, sau hơn 1 tháng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nay, Hội đồng Thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của tỉnh đã nhận được hồ sơ của 2 ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi.

Đó là các phó giám đốc Sở KH&CN đương nhiệm: ông Trần Quốc Thắng (SN 1970, quê quán Thủy Thanh, TX. Hương Thủy), kỹ sư công nghệ, thạc sỹ quản trị kinh doanh và ông Hồ Thắng (SN 1975, quê quán Phong An, Phong Điền), tiến sỹ kinh tế nông nghiệp. Cả hai đều có trình độ chính trị cao cấp và trình độ quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp.   

Theo kế hoạch, các ứng viên sẽ trải qua hai phần thi: thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực KH&CN; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực KH&CN; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc Sở KH&CN… Nội dung thi trình bày Đề án: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho lĩnh vực KH&CN; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Giám đốc Sở KH&CN; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo…

Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra giữa tháng 1/2019. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp giám đốc sở. Các lần trước thi tuyển lãnh đạo cấp phó giám đốc sở.

 Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP