Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

23/03/2022 - 17:54

Hai xã của huyện miền núi Nam Đông cán đích nông thôn mới nâng cao

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa có Quyết định công nhận xã Hương Xuân, Hương Lộc huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Các mô hình phát triển kinh tế vườn của người dân xã Hương Xuân mang lại thu nhập tốt

Năm 2022, huyện Nam Đông tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn của bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Tập trung tiêu chí kinh tế; duy trì 2 xã đạt 19/19 tiêu chí.

Để đạt những chỉ tiêu nói trên, huyện Nam Đông đang kiến nghị tỉnh quan tâm đề xuất bố trí kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các xã, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP