Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

26/07/2016 - 06:04

Hạn chế chồng chéo trong chính sách giảm nghèo

TTH - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Về rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ tiếp tục tập trung rà soát để tích hợp hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng tích hợp nhóm chính sách, giảm tối thiểu số văn bản, hạn chế chính sách chồng chéo, phân tán; xây dựng chính sách mới để góp phần tạo động lực, khuyến khích để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo. Việc tích hợp, sửa đổi, bổ sung cần tiến hành thận trọng, tránh bỏ sót chính sách, bỏ sót đối tượng hoặc tạo ra bất hợp lý, không phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách hỗ trợ tín dụng thương mại ưu đãi về thủ tục đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ là chủ nông trại, trang trại hoặc hộ tạo nhiều việc làm, thu nhập cho hộ nghèo thoát nghèo.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức và phát động cuộc thi viết về những địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo".

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP