04/05/2015 - 14:48

Hàng loạt quy định mới về sàn bất động sản

TTH.VN - Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản (BĐS). Theo đó, điều kiện để thành lập sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. 

Sàn giao dịch BĐS là doanh nghiệp hoặc đơn vị thuộc doanh nghiệp, sử dụng con dấu của doanh nghiệp để hoạt động. Trường hợp là đơn vị thuộc doanh nghiệp thì mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. 

Người đại diện cho pháp luật của sàn, của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch BĐS. Diện tích sử dụng sàn giao dịch phải từ 50m2 trở lên và có đủ trang thiết bị phù hợp để hoạt động kinh doanh.

Theo TPO
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP