13/12/2016 - 17:37

HĐND huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp thứ ba

TTH - Sáng 13/12, HĐND huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp lần thứ ba, khoá XI.

Kỳ họp tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2016, thông nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017; thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng, gồm: Nghị quyết về việc thông qua đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện; nghe thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3; Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2016.

Kỳ họp dành nhiều thời gian để thực hiện quyền giám sát thông qua việc chất vấn UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan, tập trung vào những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP