Kinh tế Kinh tế

02/07/2022 - 14:56

HĐND huyện Quảng Điền thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn

TTH.VN - Ngày 2/7, HĐND huyện Quảng Điền tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xem xét thông qua một số nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

HĐND huyện Quảng Điền thông qua nhiều nghị quyết về đầu tư công trung hạn.

Theo đó, HĐND huyện đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cụ thể, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng 269,5 tỷ đồng đối với 4 nhóm dự án và 3 dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư giảm 10,9 tỷ đồng đối với 1 dự án. Điều chỉnh tổng kế hoạch vốn tăng 129,5 tỷ đồng đối với 5 nhóm dự án và 5 dự án; tổng kế hoạch vốn giảm 3 tỷ đồng đối với 1 dự án.  

Điều chỉnh tăng nguồn thu dử dụng đất dự kiến giai đoạn 2021-2025: 114,5 tỷ đồng; điều chỉnh tăng kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 12 tỷ đồng.

Điều chỉnh tên dự án Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thành Tu sửa khẩn cấp Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

HĐND tỉnh huyện cũng thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư các các dự án đầu tư công nguồn ngân sách huyện quản lý.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công nguồn ngân sách huyện quản lý có tổng mức đầu tư dự kiến 23,7 tỷ đồng; phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án bổ sung đầu tư công nguồn ngân sách huyện quản lý có tổng mức đầu tư dự kiến 43,3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP