19/04/2017 - 21:50

HĐND thị xã Hương Thủy thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

TTH - Sáng 19/4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất.

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua 3 nghị quyết về: chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị; đề án cải cách hành chính (CCHC) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017- 2020.

Kết luận kỳ họp, ông Lê Văn Chính, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy khẳng định, các đề án, kế hoạch được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề án chỉnh trang xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2017 – 2020 sẽ có tác động chi phối, quyết định, tiếp tục làm thay đổi diện mạo thị xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đề án về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính sẽ cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ máy chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ công chức thân thiện, vì người dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

MINH TÂM

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP