29/05/2015 - 18:07

HĐND tỉnh giám sát công tác phòng, chống tệ nạn ma túy

TTH.VN - Nội dung quan trọng nhất của đợt giám sát là công tác nuôi dưỡng, chữa trị, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy.

Ngày 29/5, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã ký quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh gồm 11 thành viên do bà Phạm Thị Bích Thủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 4/6 đến ngày 10/6, Đoàn giám sát sẽ lần lượt giám sát tại Công an tỉnh; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (thuộc Sở Y tế); Trung tâm Bảo trợ xã hội, Chị cục phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc sở LĐ-TB&XH); Sở Tài chính; UBND thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện A Lưới.

Nội dung giám sát tập trung vào hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; tình hình tội phạm ma túy; công tác phối hợp của các đơn vị liên quan trong phòng chống tệ nạn ma túy; công tác nuôi dưỡng, chữa trị, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP