Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

07/12/2018 - 07:31

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh

TTH - Ông Phan Thiên Định được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trong ngày làm việc thứ 2 (6/12), kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh tiến hành phiên lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, có 26 người được lấy phiếu tín nhiệm; kết quả sẽ được công bố vào sáng nay (7/12).

HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND tỉnh bầu​

Đánh giá tín nhiệm cán bộ chủ chốt chính quyền

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm tại kỳ họp lần này là kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã được HĐND tỉnh tiến hành vào chiều 6/12. Đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa VII thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình. Việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ thay mặt cử tri và Nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; có 6 người không lấy phiếu tín nhiệm do chưa đủ thời gian công tác, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ.

Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, đợt này được tiến hành qua 9 bước theo đúng quy định, trình tự. Trong đó, đáng chú ý là việc người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo bằng văn bản và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo trước HĐND kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu. HĐND lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng ông Phan Thiên Định và đại tá Nguyễn Quốc Đoàn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn, về hệ quả của người được lấy phiếu tín nhiệm, tại Điều 10, Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội quy định: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh đã bàn, quyết nghị nhiều nghị quyết quan trọng có tác động đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đáng chú ý là các nghị quyết: Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh; Kết quả phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp… Năm 2019, HĐND tỉnh sẽ quyết định giám sát 2 chuyên đề về: tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018; việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, bầu ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh vào Ủy viên UBND tỉnh; miễn nhiệm một số chức danh do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ.

Hôm nay (7/12), ngoài việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; buổi chiều, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và diễn ra phiên bế mạc.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP