22/03/2019 - 20:31

HĐND tỉnh rà soát nội dung chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2

TTH - Chiều 22/3, Thường trực HĐND tỉnh cùng với UBND tỉnh họp soát xét nội dung chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 HĐND tỉnh (Khóa VII). Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND tỉnh, để chuẩn bị cho kỳ họp lần này, UBND tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tờ trình gửi đến Thường trực, các ban HĐND tỉnh để xin ý kiến và tiến hành thẩm tra, gồm: Xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1 Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế); việc điều chỉnh, bổ sung giá đất 5 năm (2015 - 2019) của tỉnh tại khu vực thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP. Huế; việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, tất cả các nội dung cơ bản đã hoàn thành. Kỳ họp dự kiến tổ chức vào chiều 25/3.

Kết luận buổi họp, ông Lê Trường Lưu thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát tất cả các nội dung quan trọng khác mà có ý kiến của HĐND tỉnh thì sớm trình Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để các ban có đủ thời gian thẩm tra tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm.

HOÀNG TRỌNG BỬU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP